Medlem

Optagelse af medlemmer:

"Som medlem kan alle optages. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen, kræver samtykke af forældre/værge" - uddrag af Vedtægter for FIK.

Du bliver medlem ved at henvende dig til bestyrelsen, klik her.

Opdater dine oplysninger her. 

Kontingent:
Der er 2 kontingenttyper:
   
Husstands medlemskab 1350 kr. årligt. Alle i husstanden kan bruge hallen og dens faciliteter og deltage i alle aktiviteter, hele ugen-hele året!Personligt medlemskab   400 kr. årligt. Én person kan bruge hallen og dens faciliteter og deltage i én aktivitet!

Kontingentet opkræves i september måned.

HUSK at meddele adresseændring til bestyrelsen. Dette gælder også hvis du får en mailadresse eller ny mailadresse.

"Husstands medlemskab" betyder: forældre og deres hjemmeboende børn!
"Personligt medlemskab" gælder for den person som står på medlemskortet!

Inkluderet i kontingentet er: