Ordensregler

Rengøring:
Der skal skiftes sko i foyeren.
Der er ingen pedel eller halbestyrer. Vi forventer derfor, at vores medlemmer er meget opmærksomme på at bevare de gode forhold. VI HAR ET FÆLLES ANSVAR.

Oprydning:
Man rydder selv redskaberne væk, hvis der ikke er andre medlemmer, der skal bruge dem.

Lyset i hallen:
Sidste mand (M/K) slukker lys og musikanlæg.

Børn:
Redskabsrummet er ikke  et legeområde.
Da der ikke er opsyn i hallen, sker børns færden på eget og på forældrenes ansva
r.

Rygning:
Rygning foregår udenfor.

Alkohol:
Børn under 18 år må ikke nyde alkohol på skolens område.

Flasker:
Glasflasker må ikke medbringes i hallen eller i omklædningsrummene.

Harpiks:
Det er ikke tilladt at bruge harpiks i hallen.

Åbningstider:
Hverdage 14.30 - 22.00
Week-end 9.00 - 21.00 (undtagen d. 24/12 og d. 31/12, hvor der er lukket).
Der er ingen skemalagte aktiviteter i skolens ferier.

Aflåsning:
Der låses hver aften af en voksen, du kan se hvem på tavlen i cafeen.

Ændring i, eller tilføjelse til ordensreglerne:
Annonceres her på siden på under "Opslagstavlen" og på opslagstavlen i cafeen.